Soms kan een meningsverschil volledig uit de hand lopen, ook zonder dat betrokken partijen dit willen. Functie­wijziging of ontslag zijn kwesties die de persoon die dat treft eenvoudig het gevoel geven de benadeelde partij te zijn. En waar een samenwerking mogelijk tot op dat moment soepel verliep, geeft die verstoorde machtsbalans de (vermeend) zwakkere partij niet zelden aanleiding de hakken in het zand te zetten. Of met tegenvoorstellen te komen die, in iedere geval in de beleving van de leidinggevende of HR verantwoordelijke, verre van realistisch zijn.

Niet alleen een dergelijk gegeven, maar ook een gebrek aan ervaring op dit terrein, of het missen van de benodigde empathie of diplomatie, kunnen er debet aan zijn dat zowel zwaarwegende kwesties als meer dagelijkse kwesties escaleren. Dit kost tijd, geeft ergernis en verstoort de goede voortgang. En kan, als het echt tegenzit, ook andere medewerkers negatief beïnvloeden. Of een smet op de goede naam van uw organisatie tot gevolg hebben.

Een derde partij die geen belanghebbende is in de ontstane situatie, kan een ander licht werpen op de ontstane impasse. En een bemiddelende rol spelen in het zodanig oplossen van het ontstane conflict, dat een voor beide partijen vervelende kwestie zo vlot mogelijk tot een oplossing komt. Het Nieuwe Ontwikkelbuffet beschikt over een ruime ervaring op het terrein van conflict­bemiddeling. En kan u, door de inzet van een mediator, ondersteunen in het oplossen van de ontstane situatie.

Heeft u interesse? Neem dan contact met ons op, dan informeren wij u graag over de mogelijkheden.

Bel 0172 852 096 of mail naar info@hetontwikkelbuffet.nl