Iedere organisatie kan op enig moment in een situatie komen waarin de behoefte aan coachings- of begeleidingsgesprekken toeneemt. Een relatief grote instroom van nieuwe mensen, maar ook koerswijzigingen of een onzekere toekomst kunnen hier debet aan zijn. Maar natuurlijk kan het simpelweg ook zo zijn dat u uw medewerkers de gelegen­heid wil bieden min of meer vrijelijk gebruik te kunnen maken van de begeleiding of coa­ching door een externe partij.

Wat uw motivatie ook is, in alle gevallen blijft het zaak de balans tussen kosten en op­brengsten te vinden. En wanneer u:

  • Uw medewerkers de mogelijkheid wil bieden de coaching te krijgen die zij op enig moment nodig hebben;
  • Uitgebreide interne aanvraagprocedures wil voorkomen
  • Maar ook niet geconfronteerd wil worden met onverwachte rekeningen

dan zou een coachingsabonnement van Het Nieuwe Ontwikkelbuffet een goede oplossing voor u en uw medewerkers kunnen zijn. Het coachingsabonnement kan zowel afgesloten wor­den voor live coaching als voor online coaching.

coaching | Het Ontwikkelbuffet